niedziela, 14 kwietnia 2013

Wizyta w "Nationalpark Unteres Odertal"

Kwiecień Nie było co siedzieć w domu. Z samego rana odwiedziłem naszych sąsiadów z za Odry. :)
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry[1] (niem. Nationalpark Unteres Odertal) – utworzony 28 czerwca 1995 roku w powiecie Uckermark(Brandenburgia). Obejmuje swymi granicami obszar 10 418 ha na lewym brzegu Odry i stanowi część polsko-niemieckiego zespołu obszarów chronionych, obejmującego po polskiej stronie Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry i Cedyński Park Krajobrazowy. Dokumentacja projektowa parku powstała w 1991 roku, przy czym zakładała utworzenie parku narodowego po obu stronach granicy (autorami dokumentacji byli profesorowieMichael Succow i Mieczysław Jasnowski). Od tego czasu trwają wciąż starania o zrealizowanie tego projektu[2], działa Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry (Verein der Freunde des Deutsch-Polnischen Europa-Nationalparks Unteres Odertal e.V.) z siedzibą w Criewen koło Schwedt/Oder.

Park Narodowy Doliny Dolnej OdryŚrodowisko przyrodnicze[edytuj]

Obszar parku chroni dno doliny Odry wraz z jej starorzeczami i kompleksami szuwarówłąk zalewowych i lasów łęgowych. Zbocza doliny Odry porastają lasy mieszane, miejscami także murawy kserotermiczne. Zróżnicowanie siedlisk jest znaczne i warunkuje występowanie ogromnej różnorodności gatunkowej flory i fauny, zwłaszcza 
ptaków.
Oto kilka fotografi z dzisiejszego wypadu..


\
Zięba

Z kościołem w Widuchowej w tle

Raniuszek Zwyczajny

Sikorka Modra

Bocian Biały


Szpak Zwyczajny

Wiosenny krajobrazGęsi GęgaweZięba

Czapla Biała (za kuzynką Kają K.)

Dzięcioł Białogrzbiety

Podmokłe Poldery

Żurawie Szare1 komentarz: