niedziela, 31 marca 2013

Lodówka


Marzec 2013

     Jeszcze raz parę fotosków z początku marca. Chyba nikt nie przepuszczał że  wredne zimsko będzie się panoszyć tak długo. Mam dosyć śniegów i mrozu, od kalesonów mam na kończynach coś na kształt tatuażu. Żygam koszulkami i bielizną termo, goretexem, polarami i całą tą zimową technologią… a było już prawie tak pięknie……L Na bagnie przez chwilkę też było widać powiew wiosny.Każdy zapomniał że przez chwilkę w okolicach ZS było już 11 na plusie i takie prawie zielone widoki jak poniżej:). Za 30 dni ma zakwitnąć rzepak, kasztany, i inne zielska doprowadzające alergików do szału… nie widzę tego chyba że przyroda bierze po cichu sterydy J
 Okolice Rosówka marzec 2013

niedziela, 24 marca 2013

Marzec 2013


Marzec 2013

    Tegoroczna aura zmusiła wiosnę do pozostania w ukryciu wyjątkowo długo. Przebiśniegi i inna wczesnowiosenna roślinność która próbowała przebić się przez śnieg na początku miesiąca została dość skutecznie przykryta jego nową kilkocentymetrową warstwą. Falstart popełniły także okoliczne ptaki przylatując na swoje jeszcze zmrożone lęgowiska przykryte śniegiem.


Para Żurawi w locie.


Sikorka ...


Para Żurawi szykuje się do startu.


Niestety dalej bardziej jesiennie 
niż wiosennie ..:(


Słońce świeci już wysoko więc skutecznie
 topi skute lodem okoliczne rowy.


Jedyna zieleń to nadal
mchy i porosty.


Para Żurawi Leszczyna dalej kwitnie.


O co chodzi z Bagnem

Podstawy prawne uznania za rezerwat: 
• Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 10 maja 1963r.,Nr 83 (M.P. Nr 49 z 1963 r., poz. 250), Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 8 z dnia 25 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 
• Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 (Dz.U.Woj.Lub. Nr 12 poz. 144 z 2002r). 

Typ i podtyp rezerwatu
• Według głównego przedmiotu ochrony: Typ Fitocenotyczny (Fi, Podtyp Zbiorowisk leśnych (zl) 
• Według głównego typu środowiska: Torfowiska T, Podtyp Torfowisk wysokich tw 

Powierzchnia rezerwatu 
• 118,99 ha, własność Skarbu Państwa, w zarządzie Nadleśnictwa Różańsko
• Pod ochroną ścisłą 118,99 ha. Pod ochroną częściową 0 ha. 

Położenie według ewidencji gruntów
• Województwo Lubuskie, Powiat Gorzowski, Gmina Lubiszyn, Obręb ewidencyjny Chłopiny, Numery działek: 680/5, 682/4, 689/3, 690/3, 691/1 

Położenie według jednostek ALP 
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Nadleśnictwo Różańsko, Obręb leśny Różańsko, Numery oddziałów 680, 682, 689, 390, 691. 

Położenie fizyczno-geograficzne (wg J. Kondrackiego 1978r) 

• Makroregion Pojezierze Południowopomorskie 314.6/7 
• Mezoregion Równina Gorzowska 314.61. 

Położenie według regionalizacji przyrodniczo-leśnej 
• Kraina - I. Bałtycka, Dzielnica - 3. Pojezierze Wałecko - Myśliborskie, Mezoregion b - Równina Gorzowska. 

Przedmiot ochrony 
• Rezerwat torfowiskowy ścisły, chroniący torfowisko mszarne z rzadkimi gatunkami roślin. Z reliktów glacjalnych występuje tu; gwiazdnica grubolistna, turzyca strunowa, skalnica torfowiskowa. Osobliwość przyrodniczą stanowią gatunki roślin z rodziny storczykowatych, stwierdzono tu obecność 10 gatunków storczyków, w tym rzadkiego storczyka Traunsteinera oraz inne storczyki jak; plamistego, Fuchsa, krwistego, majowego, lepiennika loesela, listeri jajowatej, wątlika błotnego, żłobika kolarowatego. Występuje tu także rosiczka okrągłolistna, rzadkie turzyce, mchy torfowe, mchy właściwe i wątrobowce. 
Obiekt reprezentuje charakterystyczny, strefowy układ fitocenoz, typowy dla zarastających jezior. Granica rezerwatu, która wyznacza obrzeże torfowiska pojeziornego, przebiega głownie po wyłączeniach drzewostanowych. Ogółem występuje tu 121 gatunków roślin. Wokół szczątkowego fragmentu lustra wody zanikającego dawnego jeziora rozprzestrzenia się wąski pas zbiorowisk otwartych, na południu torfowisko porośnięte jest dość gęsto sosną i brzozą omszoną. Miąższość osadów organicznych wypełniających zarośnięte jezioro wynosi 9,5 m. 

Cel ochrony 
• Utworzono w celu zachowania ze względów dydaktyczno-naukowych torfowiska przejściowego z roślinnością glacjalną oraz z uwagi na lęgowisko żurawia i żerowisko bociana czarnego. 

Flora rezerwatu 
• Występują gatunki typowe w środowisku terenów podmokłych, torfowisk i lasów. 

Fauna rezerwatu 
• Występują gatunki typowe dla siedlisk torfowiskowych. 

Plan ochrony 
• Rezerwat objęty jest wieloletnim planem ochrony, plan ten jest uwzględniony w programie ochrony przyrody 
dla Nadleśnictwa Różańsko.


Żródło:
http://www.przyroda.powiatgorzowski.pl/rpbch.html